Magnetna rezonanca Nis

Eurodijagnostika

Eurodijagnostika Niš Savremeni dijagnostički centar za ultrazvučnu dijagnostiku i dijagnostiku magnetnom rezonancom EURODIJAGNOSTIKA, nalazi se u blizini KC-a Niš i otvoren je novembra 2007. godine. Kod nas pacijenti mogu uraditi pregled na savremennom aparatu za magnetnu rezonancu otvorenog tipa AIRIS I, čime se u potpunosti izbegava nelagodnost i prateci osećaj klaustrofobije kod pacijenata. Svim našim […]