Wonderland Sportsko-engleski vrtic

Wonderland Sportsko-engleski vrtic Nis osnovan je 01.09.2004, a od marta 2013. godine, smo u novom prostoru i napravili smo najbolje moguće uslove koje svakako zaslužuju naša deca. Prvobitni vrtić preselili smo u lokal od 150m2, sa dvorištem i nišavskim kejom koji nam je na 20m i mogućnošću provodjenja velikog dela dana u najlepšoj gradskoj prirodi. Vrtić je namenski pravljen za dečje potrebe sa svom pratećom opremom i neophodnim sredstvima za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.

Vrtić ima prostor za fizičke aktivnosti. Prostor veličine 35 m2 namenjen je za fizičku aktivnost dece. Prostor je opremljen spravama za razvoj pokreta, spretnosti, krupne motorike kao i setove za korekciju ravnih stopala i pravilan razvoj. Deca ovde razvijaju spretnost, okretnost, brzinu, pritom uče šta je timski rad.

Naš trud je neiscrpan. Protkan je ljubavlju, zadovoljstvom i srećom što smo okruženi najdivnijim i najlepšim bićima na ovoj planeti. Zadovoljstvo nam je što dan počinjemo pesmom, a završavamo osmehom.

Stvorili smo neraskidivu nit i vezu koja će zauvek ostati urezana u naša pamćenja. Vreme provedeno u vrtiću stvara mnoštvo fotografija koje ne blede vremenom, nego im se sa osmehom uvek vraćamo.

Zato je naš imperativ srećno i zadovoljno dete, jer mi stvaramo korene iz kojih će izrasti jednog dana zdrava i samostalna ličnost. Uloga vaspitača u vaspitanju deteta je ogromna. Svesni toga da smo mi uzor i vodilja svakog deteta, godinama smo se usavršavali i postali pravi primer obrazovanja i lepog ponašanja. Iz našeg vrtića izlaze deca koja u daljem školovanju postaju najbolji đaci.

Prešli smo dug put, sa malim brojem vaspitnih grupa na početku, do onog što danas naš Vrtić pruža.

U našem vrtiću sa decom rade:

 • vaspitačice
 • pedagog
 • profesor fizičke kulture
 • profesor engleskog jezika
 • nastavnik klavira i solfeđa

Svi oni utiču na dobru atmosferu i kvalitetan rad u našem vrtiću.
Svi zaposleni u našem vrtiću su kvalifikovani stručnjaci u svojoj oblasti.

Program vrtića Wonderland

Osnovni programi u potpunosti pokrivaju razvojne potrebe i interesovanja dece predškolskog uzrasta. Usmereni su na podsticanje intelektualnog, socio-emocionalnog i fizičkog razvoja deteta. Kroz razne aktivnosti dete razvija samopouzdanje, sposobnost komunikacije i kreativnost. Takođe prosiruje svoje znanje o sebi i drugima, kao i o svetu koji ga okružuje.

Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledecim vaspitnim grupama:

 • jaslena (od 10 meseci do 2.5 godine)
 • mlađa (od 2.5 godine do 4 godine)
 • srednja (od 4 god. do 5 god.)
 • starija (od 5-6 god)

Samospoznaja, samopoštovanje

Najvažnije je da dete upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvati neko drugo saznanje. Kroz konverzaciju, aktivnosti i praktične primere, deca uče kako da izraze svoja osećanja. Takođe se uče prihvatanju drugih i njihovih razlika.

Vaspitno-obrazovni rad ostvarujemo kroz sledeće aktivnosti:

 • razvoja govora i književnosti,
 • upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima,
 • upoznavanje okoline,
 • muzičko vaspitanje,
 • likovno vaspitanje,
 • fizički razvoj,
 • učenje stranog jezika.

Razvoj govora i književnosti

Cilj: podsticanje, razvoj i usavršavanje govornog jezika i osnove pisanja i čitanja.

Deca se uče pravilnoj artikulaciji glasova i usavršavanju dikcije. Ohrabruju se da bogate svoj rečnik kroz prepričavanje i ponavljanje pesama, brojalica, brzalica. Takođe, deca kroz igru se upoznaju sa dramskim stvaralaštvom. Kroz dramske aktivnosti ovladavaju svojim emocijama i izražavaju svoju kreativnost.

Upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima

Cilj: usvajanje matematičkog načina razmišljanja i osnovnih matematičkih pojmova.

Deca uče da identifikuju objekte po obliku, poziciji, obimu i broju. Upoznaju se sa sortiranjem, klasifikacijom, uparivanjem, prostorno i vremenskom relacijom i prostornom dimenzijom.

Upoznavanje okoline

Cilj: usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti prirode (biologija i geografija) i društva (kultura i istorija).

Deca imaju priliku da kroz priče i pesme uče o biljnom i životinjskom svetu, o našem okruženju, prirodnim pojavama, društvu, saobraćaju i novim tehnologijama.

Muzičko vaspitanje

Cilj: slobodno muzičko izražavanje i osnove muzičke umetnosti.

Muzika i pokret imaju važnu ulogu u životu deteta. Deca imaju mogućnost da savladaju osnovne tehnike pevanja, pevanje pesama uz pokret i pratnju instrumenta.

Likovno vaspitanje

Cilj: slobodno umetničko izražavanje i osnove umetnosti.

Deca uz pomoć velikog broja sredstava iskazuju svoja osećanja i stimulišu kreativnost. Istražuju oblike, boje, teksture, crtaju, slikaju i koriste kolaž papir. Upoznaju se sa primenjenom umetnošću, kao i estetskim procenjivanjem.

Fizičko vaspitanje

Cilj: koordinacija pokreta, vežbe za ravnotežu, ritmiku, pravilno držanje i kretanje.

Deca imaju priliku da steknu bogata motorička iskustva. Radi se na razvoju svih mišićnih grupa, uči se penjanje i održavanje ravnoteže, bacanje i hvatanje, razvoj telesnih svojstava brzine, okretnosti, gipkosti, snage, izdržljivosti i preciznosti. Osnovni cilj fizičkog vaspitanja je svestrano i harmonično razvijanje ličnosti, kao i utemeljenje sportskog obrazovanja i vaspitanja.

Svakodnevno se rade i vežbe preventivne korektivne gimnastike.

Učenje engleskog jezika

Učenje stranog jezika se odvija kroz učenje jezika u svakodnevnim prilikama, kroz učenje naziva konkretnih predmeta, aktivnosti i kroz učenje i korišćenje jezičkih fraza. Engleski jezik, uči se individualno i grupno, kao sastavni deo svakodnevnih aktivnosti.

Period adaptacije je besplatan!

Odvajanje od doma i roditelja je jedan poseban, vrlo delikatan trenutak u životu svakog deteta. Uključivanje deteta u vrtić predstavlja prvi iskorak deteta iz porodice. Neka deca odvajanje prođu lakše, druga ispoljavaju otpor i patnju.

On je vrlo stresan i za dete i za roditelje, ali istovremeno vrlo uzbudljiv. Potrebno je izvesti ga vrlo obazrivo, sa puno nežnosti, razumevanja i strpljenja. Zato, mi prvim danima u Wonderland-u posvećujemo izrazito mnogo pažnje.

Detetu je sve novo i potrebno mu je da se prilagodi svemu, prostoru, novim licima u njegovom životu, uključujući i decu, hranu, izlaske u šetnju…

Dete se ne sili ni na sta, ali se motiviše da prihvati promenu koja mu se događa u životu i koja za njega nije laka.

U tom procesu koristimo različite strategije koje odabiremo na osnovu tipa ličnosti deteta, njegovog prethodnog iskustva sa odvajanjem, kao i aktuelne porodične situacije u kojoj se ono nalazi.

Da bismo na najbolji način pomogli detetu da uspešno prođe kroz proces adaptacije na vrtić, neophodna nam je i podrška roditelja, kao i naša obostrana saradnja.

Mi činimo sve da Wonderland bude detetu jedno veliko, toplo, meko krilo, koje ga prihvata kada ono prvi put izlazi iz sveta svoje porodice i otkriva jedan novi svet – svet svojih vršnjaka.

Budite strpljivi, sarađujte sa vaspitačima kako bi dete uspešno prošlo proces odvajanja nakon čega će imati jak osećaj ponosa i naravno razviti svoje samopoštovanje.

Dodatne aktivnosti

Od dodatnih aktivnosti nudimo Vam:

 • produzeni boravak za predskolce
 • engleski jezik

Produženi boravak za predškolce

U okviru našeg vrtića organizovali smo produženi boravak za decu predškolskog uzrasta. Decu dovodimo (odvodimo) u vrtić nakon završenog boravka u predškolskoj ustanovi.

Boravak u našem vrticu jedinstven je po tome što smo sadržaj, oblik, metode i sredstva vaspitno – obrazovnog rada prilagodili stepenu usvojenog znanja.

Poštovani roditelji, uključite Vaše dete u naš produženi boravak, bezbrižno obavljajte Vaše poslovne obaveze, jer mi smo Vrtic u kom se misli, uči, razgovara, mašta, igra i druži.

Engleski jezik

Ono što mi nudimo jesu dinamični i moderni kursevi koji uključuju savlađivanje i usavršavanje sve četiri jezičke veštine:

 • govor,
 • čitanje,
 • pisanje,
 • slušanje.

Naš plan i program ohrabruje polaznike da na času koriste isključivo strani jezik koji uče , i tako praktično primene sve naučeno.

U nastavi se koriste najmoderniji udžbenici i nastavni materijal poznatih britanskih izdavača. Sve udžbenike prate audio i video materijali.

Preporučujemo da zainteresovani polaznici prilikom upisa urade test (Placement test) da bi proverili i potvrdili svoj nivo znanja jezika kako bi pohađali nastavu na odgovarajućem nivou.

Pored toga pružamo:

 • interaktivnu nastavu baziranu na usmenoj komunikaciji
 • predškolske i školske (niži razredi) kurseve engleskog
 • rad u malim grupama, do 10 polaznika
 • upotreba savremene literature renomiranih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan, audio i video materijala
 • primena savremenih metoda nastave

Osnovci (mladji razredi)

Učimo kroz igru i zabavu, imamo precizno određene ciljeve koje ćemo u toku godine ostvariti. Deca uče u malim grupama do deset polaznika što omogućuje individualni rad sa svakim detetom.

Nastava za osnovce od prvog do četvrtog razreda organizovana je kroz komunikaciju sa profesorom i vršnjacima, kao i kreativne radionice i projekte, deca utvrđuju i proširuju školsko gradivo i uče jezik na prirodan način. Profesori su u stalnom kontaktu sa roditeljima i po potrebi se organizuje pomoć oko školskog gradiva.

Wonderland Sportsko-engleski vrtic nis
Pogledajte i:

Jasle Nis

Kontakt informacije:

 • Maksima Gorkog 2
 • Nis
 • Srbija
 • 18000
 • 060/0295 915
 • vrtic.wonderland@gmail.com
 • -

Radno vreme

 • Ponedeljak:
  07:00 – 17:00h
 • Utorak:
  07:00 – 17:00h
 • Sreda:
  07:00 – 17:00h
 • Četvrtak:
  07:00 – 17:00h
 • Petak:
  07:00 – 17:00h
 • Subota:
  -
 • Nedelja:
  -