Kamenolom Paracin

TRANSKOP

TRANSKOP Paracin delatnost: BETON I BETONSKA GALANTERIJA: BEHATON PLOČE, IVIČNJACI, KONUSI, BETONSKE CEVI, IZGRADNJA PUTEVA I SAOBRAĆAJNICA, ASFALTNA BAZA, PROIZVODNJA I ISPORUKA BETONA, ISKOP ŠLJUNKA I SEPARISANOG PESKA. PROIZVODNJA I ISPORUKA KAMENIH AGREGATA. PRODAJA I IZDAVANJE APARTMANA ZA ZLATIBORU NASELJE JELENA ANŽUJSKA. BEHATON Clasic KLASIK Ploče se proizvode od vibro – presovanog betona i kao […]