DIJAGNOSTICKI CENTAR SKENER

DIJAGNOSTICKI CENTAR SKENER Novi Pazar

 • Multislajsni skener
 • Magnetna rezonanca
 • Kardioloski pregledi
 • Kolor dopler
 • Ultrazvucna dijagnostika
 • Centar za dojku
 • Neuroloski pregledi
 • Monitoring Krvnog pritiska
 • Ginekologija
 • Sanitetsko vozilo

Multislajsni skener

Osnovne karakteristike i prednosti multislajsnog skenera (CT aparata) u poređenju sa klasičnim CT aparatima i pregledima:

Preseci su samo 0,5mm debljine u sve tri ravni, bez razmaka od preseka do preseka tako da je praktično nemoguće na snimcima preskočiti bilo kakvu leziju. Svaka ravan tj. željeni presek se snima direktno.

Snimanje veoma kratko traje, doza zračenja je izuzetno mala (pogodan je i za snimanje beba i dece), izvanredan prikaz pluća, pankreasa, nadbubrega, kalcifikata u telu, izuzetan je kvalitet slike u snimanju koštanih struktura, otvor CT aparata omogućava snimanje i gojaznih osoba.

Mogu se snimati i pacijenti sa pejsmejkerom, ugrađenim valvulama u srcu, sa ugrađenim protezama, insulinskim pumpama i drugim ugrađenim materijalima (protezama) bez štete po pacijente i sa minimumom smetnji na kvalitet slike.

Naši dijagnostički centri su uvezani u teleradiologija mrežni sistem, tako da se u svim centrima istovremeno vide CT snimci. Nakon pregleda i postavljanja dijagnoze, predlaže se preporuka angažovanja najkvalifikovanijeg eksperta za dalje procedure lečenja.

MAGNETNA REZONANCA

Aparat za magnentu rezonanciju „Philips“ Intera

Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnentim poljem i maksimalne rezolucije za sve vrste pregleda tela.

Prednosti u poređenju sa drugim MR aparatima:

Pregled traje kratko, nema zračenja, niti bilo kakve štete po organizam;

Kvalitet MR snimka – najbolji mogući (preporuka i svetske zdravstvene organizacije);

Debljina preseka je 0,4mm bez preskoka. Postoji i 3-d način snimanja;

Izvanredan prikaz mozga, endokranijuima u celini, unutrašnjeg uha, cele kičme, bubrega, nadbubrega, ekstremno efikasan u snimanju i dijagnosticiji povreda kostiju i zglobova, mekih tkiva, ligamenata, krvnih sudova, aorte u celini, perifernih krvnih sudova, prikaz dojki bez zračenja, ciljana biopsija dojke, prikaz prostate, ginekoloških organa kao i debelog creva, zatim primena u dijagnostici neuroloških oboljenja, planiranje zračne terapije u oboljenja tela itd.

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.

Kardiološki pregled obuhvata:

Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika).
Kardiološki pregled (status)
Završno mišljenje i određivanje terapije

EHOKARDIOGRAFIJA Ehokardiografskip regled spada u grupu tzv. neinvanzivnih metoda, koja pored poznavanja anatomskih struktura srca zahteva i odredjeno iskustvo, pa i veštinu upri usmeravanju ultrazvučnog snopa, odnosno sonde prema odredjenim strukturama srca ili krvnog suda.

24h MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMKP)

Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema. Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.

Kolor-dopler pregled

Kolor-dopler pregled omogućava da se uoče promene na krvnim sudovima (arterijama i venama) vrata i ekstremiteta.

U našem centru moguće je uraditi i eho pregled srca.

Ultrazvucna dijagnostika

U našem centru moguće je obaviti sve vrste ultrazvučnih pregleda:

– Abdomena i male karlice
– Štitne žlezde
– Mekih tkiva
– Zglobova
– Dojke

Centar za dojku

– Ultrazvuk dojke

– Dijagnostika na apartu za magnetnu rezonanciju (posebno za populaciju do 35-40 godina, za procenu kvaliteta i stanja implanta, deformiteta, izmene gustine i sastava implantatau dojkama svih starosnih dobi bez zračenja, preoperativna dijagnostika i postoperativno dijagnostičko praćenje bez zračenja)

– Ukoliko je potrebno i pregled vrhunskog onkohirurga specijalizovanog za dojke, i biopsija sa patohistologijom.

Neuroloski pregledi

Naš centar Vam pruža mogućnost da objedinite sve vrste neurološke dijagnostike:

– Kompletan neuorološki pregled od starane speciajliste neurologa
– Neruoimidžing dijagnostiku na aparatu za magnetnu rezonancu ili skeneru
– EEG (elektroencefalografija) – pregled
– EMNG (elektromioneurografija) – pregled

24h MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMKP)

Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema. Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.

24h ambulatorno merenje krvnog pritiska treba sprovesti u sledećim slučajevima:

 1. – Značajne promene kliničkog krvnog pritiksa nađene tokom istog ili različitog perioda
 2. – Visok klinički krvni pritisak izmeren kod osoba sa inače niskim ukupnim kardiovaskularnim rizikom
 3. – Značajno odstupanje između vrednosti krvnog pritiska kliničkog i kućnog merenja
 4. – Sumnja u rezistentnost na terapiju
 5. – Sumnja na hipotenzivne epizode, posebno kod starijih i dijabetičara
 6. – Povećan klinički krvni pritisak kod trudnica i sumnja na preeklampsiju

Priprema pacijenta za 24h AMKP. Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju. Za vreme isitivanja pacijnet donosi alkalne baterije (zavisno od aparata), garderoba pacijenta treba da je prilagođenja aparatu, tj. ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekavatnog registrovanja pritiska. Tokom 24 h AMKP, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju, neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna. Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kratanja u vreme merenja aparata. Aparat nikako ne isključivati ili kvasiti.

Svaki aparat tokom svog rada zuji. U slučaju da zujanje prestane, to je znak da nešto nije u redu, u tom slučaju, potrebno je da se pacijent javi nadležnoj instituciji.

Na osnovu dobijenih vrednosti 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnem dijagnostičkom ispitivanju (endokrinolog, nefrolog, psihijatar i dr).

Ginekoloski pregledi

U dijagnostičkom centru SKENER moguće je obaviti sve vrste Ginekoloških pregleda.

Mikrobiološke analize

Brisevi grlića materice (bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealitycum, Mycoplasma hominis, HPV tipizacija), Brisevi vagine, Grupa vaginalnog sekreta

Praćenje trudonoće 

Rana dijagnostika graviditeta – Beta HCG u krvi Ultrazvučno merenje nuhalne translucence (vratnog nabora ploda) Ekspertski ultrazvuk Fetalna doppler ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca ploda) Amniocenteza, CVS (biopsija horionskih čupica), Kordocenteza CTG …

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk male krarlice U dijagnostičkom centru skener pružamo usluge ultrazvučne dijagnostike transabdominalnom i transvaginalnom sondom, kao i ultrazvučnu dijagnostiku- Doppler krvnih sudova materice i jajnika ..

Sanitetsko vozilo

Dijagnostički centar SKENER pruža uslugu transporta pokretnih, slabo pokretnih i nepokretnih pacijenata do većih medicinskih centara u zemlji i inostransrvu uz lekarsku pratnju ili bez pratnje. Od 16.02.2016. godine ova specijalizovana usluga je dostupna svim građanima koji imaju potrebu za ovakvom uslugom i za ovakvim, udobnim i namenskim vozilom.

Poliklinike Novi Pazar

Poliklinike Novi Pazar

Kontakt informacije:

 • Gojka Bacaninca 30
 • Novi Pazar
 • Srbija
 • 36300
 • 020/410 010
 • skenercentar.np@hotmail.com
 • -

Radno vreme

 • Ponedeljak:
 • Utorak:
 • Sreda:
 • Četvrtak:
 • Petak:
 • Subota:
 • Nedelja: